top of page

Privacy statement Verhuisbedrijf - Fa. P.M. de Wit & Zn

(English version see underneath)

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Verhuisbedrijf Amsterdam - Fa. P.M. de Wit & Zn kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Verhuisbedrijf - Fa. P.M. de Wit & Zn, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verhuisbedrijf - Fa. P.M. de Wit & Zn verstrekt. Verhuisbedrijf Amsterdam - Fa. P.M. de Wit & Zn kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Verhuisbedrijf - Fa. P.M. de Wit & Zn uw gegevens nodig heeft

Verhuisbedrijf Amsterdam - Fa. P.M. de Wit & Zn verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u ons daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Verhuisbedrijf - Fa. P.M. de Wit & Zn uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Hoe lang Verhuisbedrijf - Fa. P.M. de Wit & Zn gegevens bewaart

Verhuisbedrijf - Fa. P.M. de Wit & Zn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

De firma P.M. de Wit & zonen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de firma P.M. de Wit & zonen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De firma P.M. de Wit & zonen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Google analytics

De firma P.M. de Wit & zonen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van firma de P.M. de Wit & zonen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De informatie die hiermee wordt verkregen, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google kan deze informatie aan derden verschaft en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De firma P.M. de Wit & zonen heeft hier geen invloed op.
De firma P.M. de Wit & zonen heeft Google geen toestemming gegeven om via de firma P.M. de Wit & zonen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fa-de-wit.nl. De firma P.M. de Wit & zonen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

De firma P.M. de Wit & zonen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de firma P.M. de Wit & zonen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de firma P.M. de Wit & zonen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de firma P.M. de Wit & zonen op via info@fa-de-wit.nl. www.verhuisbedrijfamsterdam.nl is een website van de firma P.M. de Wit & zonen.
De firma P.M. de Wit & zonen is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Archangelkade 43, 1013 BE Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 33061769
Telefoon: 020-6867440
E-mailadres: info@fa-de-wit.nl  

*********************************************************************************

English version

Personal information collected

Our company, firma P.M. de Wit & zonen, can collect and process personal information about u, when you use the services of our company and/or because you filled a contactform on the website of our company. The following information can be processed:

- Your first- and last nam
- Your adress
- Your phonenumber
- Your e-mailadress
- Your IP-adress

Why our company needs your personal information

Our company processess your information in order to contact you by phone if and when you request us to do so and/or to send you written information (e-mail or postal) if and when you request us to do soa n/or when we are unable to contact you by phone when requested to do so.

Our company furthermore can use your personal information in order to execute the agreement we made with you.

Dureation of storage of informatien

Our company does not hold (personal) information longer than necessary to achieve the goals for which the information is obtained. In case our contact does not lead to a businessrelation of any sort, all personal information will be discarted from our administration within a year.

 

Share information with others

Our company does not share your information with third parties, unless this is required either by the agreement we made with you or in case we are required to do so by law.

 

Map website visits

On the website of our company general information is acquired, including the IP-adress of the computer that you use to visit our website and the time-stamp your browser communicates. This information is used in order to analyse the performance of our website only. All information obtained is made anonymous where possible and will not be shared with third parties.

 

Google analytics

Our company uses Google Analytics to track users visiting our website, as well as the effectiveness of Adword-campaigns of our company in Google’s search-engine(s). The information obtained in this process, including the IP-adress of your computer, is transferred to and stored by Google servers in the United States of America. Please read the Google privacy-statement for further information.

Google can share this information with third parties if and when required to do so by law, and/or if and when third parties process this information on behalf of Google. Our company is unable to influence the sharing of data by Google. Our company did not authorise Google to use information obtained through this service for other Google-services.

Access data and the right to alter/remove information

You have the right to consult any and all personal information we have regarding you. Requests you have regarding the alteration, correction or removal of information we have about you can be sent to info@fa-de-wit.nl. Our company will respond to your request as soon as possible, but at the latest within four weeks from having received your request.

 

Security

Our company takes the security of your personal information seriously. We therefore take appropriate measures to avoid loss, unauthorised access and/or unwanted adjustments of any and all information through which you can be identified. Our website uses a reliable SSL Certificate to make sure your personal information does not fall into the wrong hands.

Should you at any time get the impression that uw data is not protected adequately, or should you require more information about the protection measures taken by our company, please contact us on info@fa-de-wit.nl.
www.fa-de-wit.nl is een website van de firma P.M. de Wit & zonen.

 

Contact details

Adress: Archangelkade 43, 1013 BE Amsterdam
Registration number Chambre of Commerce: 33061769
Phone number: 020-6867440
E-mailadress: info@fa-de-wit.nl  

Adres en contactgegevens

Verhuisbedrijf Fa P.M. de Wit en Zn

Archangelkade 43

1013 BE Amsterdam

telefoonnummer Verhuisbedrijf P.M. de Wit & Zn

Openingstijden

 

Maandag:    09.00 - 16.30 uur
Dinsdag:      09.00 - 16.30 uur
Woensdag:  09.00 - 16.30 uur
Donderdag: 09.00 - 16.30 uur
Vrijdag:        09.00 - 16.30 uur
Weekend:    Gesloten

In dringende gevallen 24x7 bereikbaar.

bottom of page